นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ddd {"description":"124","asset_updated_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59223,"deleted_at":null,"created_at":"2016/09/08 11:22:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ddd.jpg","updated_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:22:28 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":197776,"last_commented_at":null}
 • Tiny_ccc {"description":"123","asset_updated_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59222,"deleted_at":null,"created_at":"2016/09/08 11:21:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ccc.jpg","updated_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:21:42 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":214534,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aaa {"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59221,"deleted_at":null,"created_at":"2016/09/08 11:20:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"aaa.jpg","updated_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:20:56 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":154993,"last_commented_at":null}
 • Tiny_a {"description":"111","asset_updated_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59220,"deleted_at":null,"created_at":"2016/09/08 11:12:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a.jpg","updated_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:12:33 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":99704,"last_commented_at":null}
 • Tiny_uht {"description":"ccc","asset_updated_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53830,"deleted_at":null,"created_at":"2015/07/21 13:03:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"uht.jpg","updated_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","modified_at":"2015/07/21 13:04:00 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65234,"last_commented_at":null}
 • Tiny_toiletpaper001 {"description":"ttt","asset_updated_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52768,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/16 18:17:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"toiletpaper001.jpg","updated_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","modified_at":"2015/05/16 18:18:00 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":10341,"last_commented_at":null}
 • Tiny_kratong-11 {"description":"pppp","asset_updated_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51692,"deleted_at":null,"created_at":"2015/03/25 09:01:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Kratong-11.jpg","updated_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","modified_at":"2015/11/10 12:53:37 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":245951,"last_commented_at":null}
 • Tiny_wetrh {"description":"cccc","asset_updated_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50656,"deleted_at":null,"created_at":"2015/01/24 11:11:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wetrh.jpg","updated_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","modified_at":"2015/01/24 11:11:41 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":80819,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tissu {"description":"ddd","asset_updated_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45830,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/01 16:10:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tissu.jpg","updated_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","modified_at":"2014/04/01 16:10:38 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42232,"last_commented_at":null}
 • Tiny_6 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45428,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":115872,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45427,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":175607,"last_commented_at":null}
 • Tiny_4 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45426,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":156563,"last_commented_at":null}
 • Tiny_3 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45425,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"3.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":145814,"last_commented_at":null}
 • Tiny_2 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45424,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":122097,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1 {"description":"aaa","asset_updated_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45423,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","modified_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152678,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bird {"description":"bbb","asset_updated_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41431,"deleted_at":null,"created_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bird.jpg","updated_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","modified_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":222854,"last_commented_at":null}
 • Tiny_011 {"description":"p1","asset_updated_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38283,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"011.jpg","updated_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","modified_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":446910,"last_commented_at":null}
 • Tiny_12049 {"description":"www","asset_updated_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36891,"deleted_at":null,"created_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12049.jpg","updated_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","modified_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":326459,"last_commented_at":null}
 • {"description":"p2","asset_updated_at":"2012/11/20 12:58:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":36889,"deleted_at":null,"created_at":"2012/11/20 10:39:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"water1","updated_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","modified_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":326459,"last_commented_at":null}
 • Tiny_table2 {"description":"\u0e43\u0e1a DAR","asset_updated_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36009,"deleted_at":null,"created_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"table2.JPG","updated_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","modified_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78035,"last_commented_at":null}
 • Tiny_table {"description":"ccc","asset_updated_at":"2012/09/20 16:00:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36007,"deleted_at":null,"created_at":"2012/09/20 11:06:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"table.JPG","updated_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","modified_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74068,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pictire {"description":"pppp","asset_updated_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35954,"deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pictire.JPG","updated_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","modified_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":211606,"last_commented_at":null}
 • Tiny_paper {"description":"ppp","asset_updated_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35390,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"paper.jpg","updated_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","modified_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":6229,"last_commented_at":null}
 • Tiny_num {"description":"nnn","asset_updated_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35344,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"num.jpg","updated_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","modified_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":8140,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nomva {"description":"aaa","asset_updated_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35283,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nomva.jpg","updated_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","modified_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","media_folder_id":250,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":9357,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: