นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6 {"modified_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","id":45428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115872}
  • Small_5 {"modified_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","id":45427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175607}
  • Small_4 {"modified_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","id":45426,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":156563}
  • Small_3 {"modified_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","id":45425,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145814}
  • Small_2 {"modified_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","id":45424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122097}
  • Small_1 {"modified_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","id":45423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","media_folder_id":250,"description":"aaa","created_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152678}
  • Small_bird {"modified_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","id":41431,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bird.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","media_folder_id":250,"description":"bbb","created_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":222854}
  • Small_011 {"modified_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","id":38283,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","media_folder_id":250,"description":"p1","created_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","asset_updated_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446910}
  • Small_12049 {"modified_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","id":36891,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12049.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","media_folder_id":250,"description":"www","created_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","asset_updated_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":326459}
ขนาดย่อ: