นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kkk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kkk.jpg","created_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":84073,"modified_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35239,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_060 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"060.jpg","created_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mark2","asset_file_size":141867,"modified_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35212,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_055 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"055.jpg","created_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mark1","asset_file_size":292246,"modified_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35211,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_042 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"042.jpg","created_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mark","asset_file_size":392084,"modified_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35210,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_f8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f8.jpg","created_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","asset_updated_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34bike1","asset_file_size":40855,"modified_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35085,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_images {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2012/06/17 11:16:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 17:52:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"document","asset_file_size":8088,"modified_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35084,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc05856 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC05856.JPG","created_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23004","asset_file_size":608350,"modified_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc05857 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC05857.JPG","created_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21004","asset_file_size":537680,"modified_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/tiff","asset_file_name":"20101111110237047.tif","created_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","asset_updated_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_file_size":42540,"modified_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1122706 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1122706.jpg","created_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","asset_updated_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car","asset_file_size":169149,"modified_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34519,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hdl-ldl {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hdl-ldl.jpg","created_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"111","asset_file_size":35815,"modified_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34481,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_exercise1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"exercise1.jpg","created_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","asset_updated_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18","asset_file_size":26975,"modified_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33814,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dc-3-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-3-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":783428,"modified_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31476,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dc-2-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-2-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:38:07 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":927299,"modified_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31475,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dc-1-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-1-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":997577,"modified_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31474,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"17025.pdf","created_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e17025","asset_file_size":425678,"modified_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31162,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Document-1.pdf","created_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13","asset_file_size":210748,"modified_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31161,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-71 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-71.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":139227,"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28069,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-61 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-61.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":143067,"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28068,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-51.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":143208,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28067,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-41.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":126352,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28066,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-31.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":149781,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28065,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_car-011-21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-21.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":190040,"modified_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28064,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: