นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.jpg","created_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:34:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":115872,"modified_at":"2014/03/12 15:34:50 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45428,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":175607,"modified_at":"2014/03/12 15:34:02 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45427,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:33:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":156563,"modified_at":"2014/03/12 15:33:12 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45426,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","created_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":145814,"modified_at":"2014/03/12 15:32:28 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45425,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:31:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":122097,"modified_at":"2014/03/12 15:31:51 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45424,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/12 15:30:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":152678,"modified_at":"2014/03/12 15:31:02 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45423,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bird {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bird.jpg","created_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 17:14:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bbb","asset_file_size":222854,"modified_at":"2013/07/17 17:14:04 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41431,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_011 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"011.jpg","created_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","asset_updated_at":"2013/02/16 14:50:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":446910,"modified_at":"2013/02/16 14:50:12 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_12049 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12049.jpg","created_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","asset_updated_at":"2012/11/20 13:34:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"www","asset_file_size":326459,"modified_at":"2012/11/20 14:02:41 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36891,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: