นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kkk {"modified_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","id":35239,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kkk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","media_folder_id":250,"description":"p1","created_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84073}
 • Tiny_060 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","id":35212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"060.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark2","created_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141867}
 • Tiny_055 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","id":35211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"055.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark1","created_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292246}
 • Tiny_042 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","id":35210,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"042.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark","created_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392084}
 • Tiny_f8 {"modified_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","id":35085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e34bike1","created_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","asset_updated_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40855}
 • Tiny_images {"modified_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","id":35084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","media_folder_id":250,"description":"document","created_at":"2012/06/17 11:16:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 17:52:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8088}
 • Tiny_dsc05856 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","id":34948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05856.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23004","created_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608350}
 • Tiny_dsc05857 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","id":34947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05857.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21004","created_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537680}
 • {"modified_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","id":34871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/tiff","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20101111110237047.tif","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","asset_updated_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42540}
 • Tiny_1122706 {"modified_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","id":34519,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1122706.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","media_folder_id":250,"description":"car","created_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","asset_updated_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169149}
 • Tiny_hdl-ldl {"modified_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","id":34481,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hdl-ldl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","media_folder_id":250,"description":"111","created_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35815}
 • Tiny_exercise1 {"modified_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","id":33814,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exercise1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","media_folder_id":250,"description":"18","created_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","asset_updated_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26975}
 • Tiny_dc-3-vert {"modified_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","id":31476,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dc-3-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","media_folder_id":250,"description":"DC","created_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":783428}
 • Tiny_dc-2-vert {"modified_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","id":31475,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dc-2-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","media_folder_id":250,"description":"DC","created_at":"2011/11/19 17:38:07 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":927299}
 • Tiny_dc-1-vert {"modified_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","id":31474,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dc-1-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","media_folder_id":250,"description":"DC","created_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":997577}
 • {"modified_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","id":31162,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"17025.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e17025","created_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":425678}
 • {"modified_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","id":31161,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Document-1.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210748}
 • Tiny_car-011-71 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","id":28069,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-71.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:14:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139227}
 • Tiny_car-011-61 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","id":28068,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-61.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:14:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143067}
 • Tiny_car-011-51 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","id":28067,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-51.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:14:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143208}
 • Tiny_car-011-41 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","id":28066,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-41.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:13:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126352}
 • Tiny_car-011-31 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","id":28065,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-31.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:13:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149781}
 • Tiny_car-011-21 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","id":28064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"car-011-21.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","media_folder_id":250,"description":"car011/54","created_at":"2011/04/26 09:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190040}
ขนาดย่อ: