นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"water1","created_at":"2012/11/20 10:39:54 +0700","asset_updated_at":"2012/11/20 12:58:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p2","asset_file_size":326459,"modified_at":"2012/11/20 13:02:40 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36889,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_table2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table2.JPG","created_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 16:02:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e1a DAR","asset_file_size":78035,"modified_at":"2012/09/20 16:02:10 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36009,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_table {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"table.JPG","created_at":"2012/09/20 11:06:58 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 16:00:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ccc","asset_file_size":74068,"modified_at":"2012/09/20 16:01:54 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36007,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pictire {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pictire.JPG","created_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","asset_updated_at":"2012/09/15 13:25:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pppp","asset_file_size":211606,"modified_at":"2012/09/15 14:01:07 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35954,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_paper {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper.jpg","created_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 17:14:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ppp","asset_file_size":6229,"modified_at":"2012/07/19 18:01:26 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35390,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_num {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"num.jpg","created_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","asset_updated_at":"2012/07/13 09:04:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nnn","asset_file_size":8140,"modified_at":"2012/07/13 09:04:57 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35344,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nomva {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nomva.jpg","created_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","asset_updated_at":"2012/07/07 16:37:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"aaa","asset_file_size":9357,"modified_at":"2012/07/07 17:01:16 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kkk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kkk.jpg","created_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 17:48:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":84073,"modified_at":"2012/07/04 18:01:21 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35239,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_060 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"060.jpg","created_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mark2","asset_file_size":141867,"modified_at":"2012/07/02 17:01:54 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35212,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: