นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_055 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","id":35211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"055.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:52 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark1","created_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:42:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292246}
  • Small_042 {"modified_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","id":35210,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"042.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/02 17:01:50 +0700","media_folder_id":250,"description":"mark","created_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","asset_updated_at":"2012/07/02 16:41:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392084}
  • Small_f8 {"modified_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","id":35085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/17 12:01:24 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e34bike1","created_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","asset_updated_at":"2012/06/17 11:18:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40855}
  • Small_images {"modified_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","id":35084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 18:01:32 +0700","media_folder_id":250,"description":"document","created_at":"2012/06/17 11:16:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 17:52:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8088}
  • Small_dsc05856 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","id":34948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05856.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23004","created_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608350}
  • Small_dsc05857 {"modified_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","id":34947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC05857.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/31 19:01:05 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21004","created_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","asset_updated_at":"2012/05/31 18:14:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":537680}
  • {"modified_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","id":34871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/tiff","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20101111110237047.tif","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/22 18:01:06 +0700","media_folder_id":250,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","asset_updated_at":"2012/05/22 17:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42540}
  • Small_1122706 {"modified_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","id":34519,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1122706.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/26 13:01:30 +0700","media_folder_id":250,"description":"car","created_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","asset_updated_at":"2012/04/26 12:50:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169149}
  • Small_hdl-ldl {"modified_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","id":34481,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hdl-ldl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/20 18:01:13 +0700","media_folder_id":250,"description":"111","created_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","asset_updated_at":"2012/04/20 17:23:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35815}
ขนาดย่อ: