นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_exercise1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"exercise1.jpg","created_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","asset_updated_at":"2012/02/23 17:34:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18","asset_file_size":26975,"modified_at":"2012/02/23 17:34:22 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33814,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dc-3-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-3-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":783428,"modified_at":"2011/11/19 17:38:44 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31476,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dc-2-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-2-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:38:07 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:38:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":927299,"modified_at":"2011/11/19 17:38:12 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31475,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dc-1-vert {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc-1-vert.jpg","created_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","asset_updated_at":"2011/11/19 17:37:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DC","asset_file_size":997577,"modified_at":"2011/11/19 17:37:41 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31474,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"17025.pdf","created_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e17025","asset_file_size":425678,"modified_at":"2011/11/08 14:47:10 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31162,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Document-1.pdf","created_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 14:41:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13","asset_file_size":210748,"modified_at":"2011/11/08 14:41:25 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31161,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car-011-71 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-71.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":139227,"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28069,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car-011-61 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-61.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":143067,"modified_at":"2011/05/31 19:39:19 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28068,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car-011-51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-51.JPG","created_at":"2011/04/26 09:14:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":143208,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28067,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: