นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_car-011-41 {"member_only_commentable":false,"description":"car011/54","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"car-011-41.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126352,"media_folder_id":250,"created_at":"2011/04/26 09:13:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_car-011-31 {"member_only_commentable":false,"description":"car011/54","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"car-011-31.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149781,"media_folder_id":250,"created_at":"2011/04/26 09:13:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_car-011-21 {"member_only_commentable":false,"description":"car011/54","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"car-011-21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190040,"media_folder_id":250,"created_at":"2011/04/26 09:13:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: