นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > palida.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_car-011-41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-41.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":126352,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28066,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car-011-31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-31.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":149781,"modified_at":"2011/05/31 19:39:18 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28065,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car-011-21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car-011-21.JPG","created_at":"2011/04/26 09:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car011/54","asset_file_size":190040,"modified_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","media_folder_id":250,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28064,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: