นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > paradorn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dontri {"modified_at":"2011/05/31 18:47:36 +0700","id":20954,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dontri.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:47:36 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e01\u0e27\u0e35 \u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e4c","created_at":"2010/02/12 13:00:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104981}
  • Small_dscf2913 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:52 +0700","id":20932,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2913.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:52 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 11:06:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11278}
  • Small_dscf2793 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","id":20931,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2793.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:58:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9176}
  • Small_dscf2939 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","id":20930,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2939.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5531}
  • Small_dscf2934 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","id":20929,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2934.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5981}
  • Small_dscf2933 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","id":20928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2933.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6840}
  • Small_dscf2878 {"modified_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","id":20927,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2878.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8037}
  • Small_img_3091 {"modified_at":"2011/05/31 18:25:01 +0700","id":19013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_3091.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:25:01 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1b\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27","created_at":"2009/11/28 19:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167151}
  • Small_img_3096 {"modified_at":"2011/05/31 18:25:00 +0700","id":19012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_3096.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:25:00 +0700","media_folder_id":811,"description":"\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e41\u0e08\u0e4a\u0e2a","created_at":"2009/11/28 19:58:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119781}
ขนาดย่อ: