นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Parichart Maneemai
Ico64
ปาริชาติ มณีมัย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > parichart.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tbl2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TBL2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1597,"visibility":2,"description":"TBL2","created_at":"2018/02/27 16:08:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/27 16:08:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/27 16:08:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/27 16:08:26 +0700","id":62128,"asset_file_size":257517}
  • Small_tbl1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TBL1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1597,"visibility":2,"description":"TBL1","created_at":"2018/02/27 16:07:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/27 16:07:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/27 16:07:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/27 16:07:20 +0700","id":62127,"asset_file_size":30991}
ขนาดย่อ: