นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > parishat.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_membrane {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","media_folder_id":259,"deleted_at":null,"asset_file_size":71026,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5647,"created_at":"2008/04/09 08:54:02 +0700","asset_file_name":"membrane.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","description":"membrane","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cover-rgb {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:22:32 +0700","media_folder_id":259,"deleted_at":null,"asset_file_size":604732,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4659,"created_at":"2008/02/26 10:48:43 +0700","asset_file_name":"Cover-RGB.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:22:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","description":"\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1: \u0e21.\u0e04.-\u0e01.\u0e1e.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: