นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > parittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_20562 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20562.jpg","created_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700","asset_updated_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Network of Speaking","asset_file_size":153240,"modified_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62086,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20563 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20563.jpg","created_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700","asset_updated_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Network of Speaking","asset_file_size":149608,"modified_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62085,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_21100452_1511394922257614_2066530926_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21100452_1511394922257614_2066530926_n.jpg","created_at":"2017/08/24 22:13:44 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:13:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":112325,"modified_at":"2017/08/24 22:13:45 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61627,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_21124759_1511407382256368_1666765234_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21124759_1511407382256368_1666765234_o.jpg","created_at":"2017/08/24 22:12:29 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:12:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:12:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":254746,"modified_at":"2017/08/24 22:12:31 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61625,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_capture {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Capture.JPG","created_at":"2017/08/24 22:10:33 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:10:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e4asummercourse2017miyazaki","asset_file_size":92573,"modified_at":"2017/08/24 22:10:37 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61624,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.JPG","created_at":"2017/08/24 22:09:27 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:09:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:09:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":120583,"modified_at":"2017/08/24 22:09:32 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61623,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.JPG","created_at":"2017/08/24 22:06:58 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:06:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:07:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":82044,"modified_at":"2017/08/24 22:07:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61622,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_presentation1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation1.jpg","created_at":"2017/03/15 16:14:19 +0700","asset_updated_at":"2017/03/15 16:14:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/15 16:14:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"english2017","asset_file_size":131585,"modified_at":"2017/03/15 16:14:22 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf1659 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1659.JPG","created_at":"2016/12/28 14:47:04 +0700","asset_updated_at":"2016/12/28 14:47:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/28 14:47:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"New Year's party2017","asset_file_size":647729,"modified_at":"2016/12/28 14:47:09 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59946,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sultanuniversity {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SultanUniversity.jpg","created_at":"2016/10/10 13:42:14 +0700","asset_updated_at":"2016/10/10 13:42:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/10 13:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Sultan Azlan Shah University ","asset_file_size":642466,"modified_at":"2016/10/10 13:42:19 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59487,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_page {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","created_at":"2016/10/10 13:38:52 +0700","asset_updated_at":"2016/10/10 13:38:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/10 13:38:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"South China Agriculture University (SCAU) 2016","asset_file_size":673298,"modified_at":"2016/10/10 13:38:53 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59486,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_14285727_1132865186794756_933371440_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14285727_1132865186794756_933371440_o.jpg","created_at":"2016/09/20 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2016/09/20 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/20 14:49:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Study in France","asset_file_size":214494,"modified_at":"2016/09/20 14:49:12 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59300,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_slide1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide1.JPG","created_at":"2016/08/22 15:42:58 +0700","asset_updated_at":"2016/08/22 15:42:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/22 15:43:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":71790,"modified_at":"2016/08/22 15:43:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59097,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ7.jpg","created_at":"2016/07/26 19:24:11 +0700","asset_updated_at":"2016/07/26 19:24:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 19:24:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":582330,"modified_at":"2016/07/26 19:24:14 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58826,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc_2504-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_2504-2.jpg","created_at":"2016/07/25 23:52:46 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 23:52:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:52:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":169292,"modified_at":"2016/07/25 23:52:50 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58810,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ8.jpg","created_at":"2016/07/25 23:47:24 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 23:47:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":582330,"modified_at":"2016/07/25 23:54:16 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ6.jpg","created_at":"2016/07/25 23:14:07 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 23:14:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:16:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":358591,"modified_at":"2016/07/25 23:16:19 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58808,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ5.jpg","created_at":"2016/07/25 23:13:06 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 23:13:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":662734,"modified_at":"2016/07/25 23:13:12 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58807,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ4.jpg","created_at":"2016/07/25 22:42:22 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 22:42:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 22:42:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":742697,"modified_at":"2016/07/25 22:42:49 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58806,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summ3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ3.jpg","created_at":"2016/07/25 22:21:07 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 22:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 22:21:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":690837,"modified_at":"2016/07/25 22:21:08 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58805,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summer2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summer2.jpg","created_at":"2016/07/25 20:01:01 +0700","asset_updated_at":"2016/07/25 20:01:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 20:16:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":535526,"modified_at":"2016/07/25 20:16:02 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58804,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_page1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","created_at":"2016/06/27 11:32:45 +0700","asset_updated_at":"2016/10/10 13:35:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/10 13:35:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"South China Agriculture University (SCAU) 2016","asset_file_size":642466,"modified_at":"2016/10/10 13:35:02 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58400,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_summer1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summer1.jpg","created_at":"2016/06/21 16:47:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/21 16:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/23 16:36:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Summer School at FNR","asset_file_size":392190,"modified_at":"2016/07/23 16:36:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58290,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_scau {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SCAU.jpg","created_at":"2016/06/19 16:01:50 +0700","asset_updated_at":"2016/06/19 16:01:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/19 16:01:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e13 SCAU","asset_file_size":562615,"modified_at":"2016/06/19 16:01:53 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58262,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_page1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","created_at":"2016/02/05 14:47:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 14:47:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/09 15:21:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Picture1Feb2016","asset_file_size":704896,"modified_at":"2016/02/09 15:21:47 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56514,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_page2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","created_at":"2016/01/25 13:49:13 +0700","asset_updated_at":"2016/01/25 13:49:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/25 13:49:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":678032,"modified_at":"2016/01/25 13:49:16 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56327,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: