นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

Main > parittiya.s

No folder found
  • Small_20562 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20562.jpg","created_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700","asset_updated_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Network of Speaking","asset_file_size":153240,"modified_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62086,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20563 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20563.jpg","created_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700","asset_updated_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Network of Speaking","asset_file_size":149608,"modified_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62085,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21100452_1511394922257614_2066530926_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21100452_1511394922257614_2066530926_n.jpg","created_at":"2017/08/24 22:13:44 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:13:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:13:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":112325,"modified_at":"2017/08/24 22:13:45 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61627,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_21124759_1511407382256368_1666765234_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21124759_1511407382256368_1666765234_o.jpg","created_at":"2017/08/24 22:12:29 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:12:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:12:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":254746,"modified_at":"2017/08/24 22:12:31 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61625,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_capture {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Capture.JPG","created_at":"2017/08/24 22:10:33 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:10:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e4asummercourse2017miyazaki","asset_file_size":92573,"modified_at":"2017/08/24 22:10:37 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61624,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.JPG","created_at":"2017/08/24 22:09:27 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:09:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:09:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":120583,"modified_at":"2017/08/24 22:09:32 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61623,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.JPG","created_at":"2017/08/24 22:06:58 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 22:06:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 22:07:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summercourse2017miyazaki","asset_file_size":82044,"modified_at":"2017/08/24 22:07:01 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61622,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_presentation1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation1.jpg","created_at":"2017/03/15 16:14:19 +0700","asset_updated_at":"2017/03/15 16:14:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/15 16:14:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"english2017","asset_file_size":131585,"modified_at":"2017/03/15 16:14:22 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60560,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf1659 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1659.JPG","created_at":"2016/12/28 14:47:04 +0700","asset_updated_at":"2016/12/28 14:47:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/28 14:47:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"New Year's party2017","asset_file_size":647729,"modified_at":"2016/12/28 14:47:09 +0700","media_folder_id":1574,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59946,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: