นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > parittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sultanuniversity {"member_only_commentable":false,"description":"Sultan Azlan Shah University ","asset_updated_at":"2016/10/10 13:42:14 +0700","asset_file_name":"SultanUniversity.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":642466,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/10/10 13:42:14 +0700","modified_at":"2016/10/10 13:42:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/10 13:42:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"South China Agriculture University (SCAU) 2016","asset_updated_at":"2016/10/10 13:38:52 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":673298,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/10/10 13:38:52 +0700","modified_at":"2016/10/10 13:38:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/10 13:38:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_14285727_1132865186794756_933371440_o {"member_only_commentable":false,"description":"Study in France","asset_updated_at":"2016/09/20 14:49:09 +0700","asset_file_name":"14285727_1132865186794756_933371440_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214494,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/09/20 14:49:09 +0700","modified_at":"2016/09/20 14:49:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/20 14:49:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2016/08/22 15:42:58 +0700","asset_file_name":"Slide1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71790,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/08/22 15:42:58 +0700","modified_at":"2016/08/22 15:43:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/22 15:43:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_summ7 {"member_only_commentable":false,"description":"Summer School at FNR","asset_updated_at":"2016/07/26 19:24:11 +0700","asset_file_name":"summ7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58826,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":582330,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/07/26 19:24:11 +0700","modified_at":"2016/07/26 19:24:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/26 19:24:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_2504-2 {"member_only_commentable":false,"description":"Summer School at FNR","asset_updated_at":"2016/07/25 23:52:46 +0700","asset_file_name":"DSC_2504-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58810,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169292,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/07/25 23:52:46 +0700","modified_at":"2016/07/25 23:52:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:52:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_summ8 {"member_only_commentable":false,"description":"Summer School at FNR","asset_updated_at":"2016/07/25 23:47:24 +0700","asset_file_name":"summ8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":582330,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/07/25 23:47:24 +0700","modified_at":"2016/07/25 23:54:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_summ6 {"member_only_commentable":false,"description":"Summer School at FNR","asset_updated_at":"2016/07/25 23:14:07 +0700","asset_file_name":"summ6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58808,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":358591,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/07/25 23:14:07 +0700","modified_at":"2016/07/25 23:16:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_summ5 {"member_only_commentable":false,"description":"Summer School at FNR","asset_updated_at":"2016/07/25 23:13:06 +0700","asset_file_name":"summ5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":662734,"media_folder_id":1574,"created_at":"2016/07/25 23:13:06 +0700","modified_at":"2016/07/25 23:13:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/25 23:13:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: