นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > parittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_summ4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"Summer School at FNR","created_at":"2016/07/25 22:42:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/25 22:42:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/25 22:42:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/25 22:42:49 +0700","id":58806,"asset_file_size":742697}
  • Small_summ3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summ3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"Summer School at FNR","created_at":"2016/07/25 22:21:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/25 22:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/25 22:21:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/25 22:21:08 +0700","id":58805,"asset_file_size":690837}
  • Small_summer2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summer2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"Summer School at FNR","created_at":"2016/07/25 20:01:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/25 20:01:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/25 20:16:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/25 20:16:02 +0700","id":58804,"asset_file_size":535526}
  • Small_page1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"South China Agriculture University (SCAU) 2016","created_at":"2016/06/27 11:32:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/10/10 13:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/10 13:35:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/10 13:35:02 +0700","id":58400,"asset_file_size":642466}
  • Small_summer1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summer1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"Summer School at FNR","created_at":"2016/06/21 16:47:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/21 16:47:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/23 16:36:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/23 16:36:01 +0700","id":58290,"asset_file_size":392190}
  • Small_scau {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SCAU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e13 SCAU","created_at":"2016/06/19 16:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/19 16:01:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/19 16:01:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/19 16:01:53 +0700","id":58262,"asset_file_size":562615}
  • Small_page1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"Picture1Feb2016","created_at":"2016/02/05 14:47:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/05 14:47:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/09 15:21:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/09 15:21:47 +0700","id":56514,"asset_file_size":704896}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1574,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2016/01/25 13:49:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 13:49:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 13:49:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 13:49:16 +0700","id":56327,"asset_file_size":678032}
ขนาดย่อ: