นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > patchara.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8099 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8099.JPG","created_at":"2013/10/22 14:59:08 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 14:59:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:59:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e23\u0e01+\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22","asset_file_size":442799,"modified_at":"2013/10/22 14:59:14 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43306,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8098 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8098.JPG","created_at":"2013/10/22 14:58:11 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 14:58:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:58:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e23\u0e01","asset_file_size":451464,"modified_at":"2013/10/22 14:58:13 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43305,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8097 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8097.JPG","created_at":"2013/10/22 14:57:20 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 14:57:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:57:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e213","asset_file_size":632390,"modified_at":"2013/10/22 14:57:26 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43304,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8095 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8095.JPG","created_at":"2013/10/22 14:56:43 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 14:56:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:56:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e212","asset_file_size":405176,"modified_at":"2013/10/22 14:56:49 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43303,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_platinum_pan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"platinum_pan.jpg","created_at":"2013/10/22 14:55:37 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 14:55:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:55:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e21","asset_file_size":31929,"modified_at":"2013/10/22 14:55:42 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43302,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.JPG","created_at":"2011/01/29 14:15:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e486","asset_file_size":23164,"modified_at":"2011/05/31 19:34:01 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27056,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.JPG","created_at":"2011/01/29 14:14:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e485","asset_file_size":24660,"modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27055,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.JPG","created_at":"2011/01/29 14:14:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e484","asset_file_size":22686,"modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27054,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.JPG","created_at":"2011/01/29 14:13:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e483","asset_file_size":17371,"modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","media_folder_id":294,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27053,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: