นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > patchara.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8099 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e23\u0e01+\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2013/10/22 14:59:08 +0700","asset_file_name":"IMG_8099.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43306,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":442799,"media_folder_id":294,"created_at":"2013/10/22 14:59:08 +0700","modified_at":"2013/10/22 14:59:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:59:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8098 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e23\u0e01","asset_updated_at":"2013/10/22 14:58:11 +0700","asset_file_name":"IMG_8098.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43305,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":451464,"media_folder_id":294,"created_at":"2013/10/22 14:58:11 +0700","modified_at":"2013/10/22 14:58:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:58:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8097 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e213","asset_updated_at":"2013/10/22 14:57:20 +0700","asset_file_name":"IMG_8097.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43304,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":632390,"media_folder_id":294,"created_at":"2013/10/22 14:57:20 +0700","modified_at":"2013/10/22 14:57:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:57:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_8095 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e212","asset_updated_at":"2013/10/22 14:56:43 +0700","asset_file_name":"IMG_8095.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43303,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":405176,"media_folder_id":294,"created_at":"2013/10/22 14:56:43 +0700","modified_at":"2013/10/22 14:56:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:56:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_platinum_pan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e34\u0e19\u0e31\u0e21","asset_updated_at":"2013/10/22 14:55:37 +0700","asset_file_name":"platinum_pan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31929,"media_folder_id":294,"created_at":"2013/10/22 14:55:37 +0700","modified_at":"2013/10/22 14:55:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 14:55:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e486","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_file_name":"6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27056,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":23164,"media_folder_id":294,"created_at":"2011/01/29 14:15:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e485","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_file_name":"5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27055,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":24660,"media_folder_id":294,"created_at":"2011/01/29 14:14:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e484","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_file_name":"4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27054,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":22686,"media_folder_id":294,"created_at":"2011/01/29 14:14:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e483","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:27 +0700","asset_file_name":"3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27053,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":17371,"media_folder_id":294,"created_at":"2011/01/29 14:13:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: