นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นับหนึ่ง
Ico64
นางสาว พัชราภรณ์ ไทยช่วย
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > patcharaporn.th

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_neung26256 {"modified_at":"2013/02/27 09:56:18 +0700","id":38457,"asset_file_size":30020,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/27 09:56:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e14\u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1479,"updated_at":"2013/02/27 09:56:18 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 09:56:13 +0700","asset_file_name":"neung26256.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_056 {"modified_at":"2013/02/21 16:34:22 +0700","id":38403,"asset_file_size":56016,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/21 16:34:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1479,"updated_at":"2013/02/21 16:34:22 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 16:34:19 +0700","asset_file_name":"056.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2013-02-20-823 {"modified_at":"2013/02/21 16:31:56 +0700","id":38402,"asset_file_size":53363,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/21 16:31:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e30\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1479,"updated_at":"2013/02/21 16:31:56 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 16:31:52 +0700","asset_file_name":"2013-02-20-823.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_share20121106-161803 {"modified_at":"2012/11/06 17:01:54 +0700","id":36617,"asset_file_size":95849,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/11/06 16:25:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1479,"updated_at":"2012/11/06 17:01:54 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:25:42 +0700","asset_file_name":"share20121106-161803.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: