นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":24497,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44250,"created_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","asset_file_name":"image.jpg","updated_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","description":"Ft","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rr {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":207394,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40214,"created_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","asset_file_name":"rr.jpg","updated_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","description":"rr","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_images {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":7438,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39752,"created_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","asset_file_name":"images.jpg","updated_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","description":"\u0e3a\u0e3a\u0e3aBB","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_amm {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":230086,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":39505,"created_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","asset_file_name":"amm.jpg","updated_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","description":"amm","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_am {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":48108,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":39504,"created_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","asset_file_name":"am.jpg","updated_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","description":"m","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ddd {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":72207,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38456,"created_at":"2013/02/26 23:24:19 +0700","asset_file_name":"DDD.jpg","updated_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/26 23:24:18 +0700","description":"DDD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ccc {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":196149,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":38455,"created_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","asset_file_name":"CCC.jpg","updated_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","description":"CCC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":98063,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":38026,"created_at":"2013/02/01 17:04:37 +0700","asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/01 17:05:44 +0700","description":"3\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_4 {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","media_folder_id":1463,"deleted_at":null,"asset_file_size":83071,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":38025,"created_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","description":"4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: