นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_image {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image.jpg","created_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","asset_updated_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Ft","asset_file_size":24497,"modified_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44250,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rr {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rr.jpg","created_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rr","asset_file_size":207394,"modified_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40214,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_images {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","asset_updated_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e3a\u0e3a\u0e3aBB","asset_file_size":7438,"modified_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39752,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_amm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"amm.jpg","created_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","asset_updated_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"amm","asset_file_size":230086,"modified_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39505,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_am {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"am.jpg","created_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","asset_updated_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"m","asset_file_size":48108,"modified_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39504,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ddd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DDD.jpg","created_at":"2013/02/26 23:24:19 +0700","asset_updated_at":"2013/02/26 23:24:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DDD","asset_file_size":72207,"modified_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38456,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ccc {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CCC.jpg","created_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","asset_updated_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCC","asset_file_size":196149,"modified_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38455,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2013/02/01 17:04:37 +0700","asset_updated_at":"2013/02/01 17:05:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e01","asset_file_size":98063,"modified_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38026,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","asset_updated_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":83071,"modified_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38025,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","asset_updated_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":112862,"modified_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38024,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_g {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"G.jpg","created_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"G","asset_file_size":24183,"modified_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_f {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"F.jpg","created_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"f","asset_file_size":29834,"modified_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37982,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_e {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e.jpg","created_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"e","asset_file_size":26302,"modified_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37981,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_d {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d.jpg","created_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"D","asset_file_size":26088,"modified_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37980,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_c {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"C.jpg","created_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"c","asset_file_size":29039,"modified_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bbb {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BBB.jpg","created_at":"2013/01/30 12:07:24 +0700","asset_updated_at":"2013/02/26 22:09:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BBB","asset_file_size":383945,"modified_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A.jpg","created_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","asset_updated_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e21","asset_file_size":157456,"modified_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_imagescarxv7st {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"imagesCARXV7ST.jpg","created_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","asset_updated_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_file_size":37942,"modified_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37139,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cv_gacfruit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CV_GACfruit.jpg","created_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","asset_updated_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_file_size":166325,"modified_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35507,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1a {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1a.JPG","created_at":"2012/03/09 11:53:55 +0700","asset_updated_at":"2012/03/09 11:53:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SEM","asset_file_size":298280,"modified_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34096,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_myheart {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Myheart.jpg","created_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","asset_updated_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SEM","asset_file_size":734568,"modified_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34093,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: