นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_image {"asset_file_name":"image.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","media_folder_id":1463,"description":"Ft","updated_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24497,"id":44250,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rr {"asset_file_name":"rr.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","media_folder_id":1463,"description":"rr","updated_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":207394,"id":40214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_images {"asset_file_name":"images.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","media_folder_id":1463,"description":"\u0e3a\u0e3a\u0e3aBB","updated_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7438,"id":39752,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_amm {"asset_file_name":"amm.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","media_folder_id":1463,"description":"amm","updated_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230086,"id":39505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_am {"asset_file_name":"am.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","media_folder_id":1463,"description":"m","updated_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48108,"id":39504,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ddd {"asset_file_name":"DDD.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","media_folder_id":1463,"description":"DDD","updated_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/02/26 23:24:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72207,"id":38456,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/26 23:24:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ccc {"asset_file_name":"CCC.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","media_folder_id":1463,"description":"CCC","updated_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196149,"id":38455,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","media_folder_id":1463,"description":"3\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e01","updated_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/01 17:04:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98063,"id":38026,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/01 17:05:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_4 {"asset_file_name":"4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","media_folder_id":1463,"description":"4","updated_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83071,"id":38025,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1 {"asset_file_name":"1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","media_folder_id":1463,"description":"1","updated_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112862,"id":38024,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_g {"asset_file_name":"G.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","media_folder_id":1463,"description":"G","updated_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24183,"id":37983,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_f {"asset_file_name":"F.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","media_folder_id":1463,"description":"f","updated_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29834,"id":37982,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_e {"asset_file_name":"e.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","media_folder_id":1463,"description":"e","updated_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26302,"id":37981,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_d {"asset_file_name":"d.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","media_folder_id":1463,"description":"D","updated_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26088,"id":37980,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_c {"asset_file_name":"C.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","media_folder_id":1463,"description":"c","updated_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29039,"id":37979,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bbb {"asset_file_name":"BBB.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","media_folder_id":1463,"description":"BBB","updated_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/01/30 12:07:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":383945,"id":37978,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/26 22:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_a {"asset_file_name":"A.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","media_folder_id":1463,"description":"\u0e19\u0e21","updated_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157456,"id":37977,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_imagescarxv7st {"asset_file_name":"imagesCARXV7ST.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","media_folder_id":1463,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37942,"id":37139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cv_gacfruit {"asset_file_name":"CV_GACfruit.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","media_folder_id":1463,"description":"\u0e02\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","updated_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":166325,"id":35507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1a {"asset_file_name":"1a.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","media_folder_id":1463,"description":"SEM","updated_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/09 11:53:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":298280,"id":34096,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/09 11:53:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_myheart {"asset_file_name":"Myheart.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","media_folder_id":1463,"description":"SEM","updated_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":734568,"id":34093,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: