นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"media_folder_id":1463,"description":"1","asset_updated_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/02/01 17:02:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/01 17:02:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112862,"visibility":2,"id":38024}
  • Small_g {"media_folder_id":1463,"description":"G","asset_updated_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 13:33:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 13:33:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"G.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":24183,"visibility":2,"id":37983}
  • Small_f {"media_folder_id":1463,"description":"f","asset_updated_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 13:32:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 13:32:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"F.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":29834,"visibility":2,"id":37982}
  • Small_e {"media_folder_id":1463,"description":"e","asset_updated_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 13:30:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 13:30:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"e.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26302,"visibility":2,"id":37981}
  • Small_d {"media_folder_id":1463,"description":"D","asset_updated_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 13:24:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 13:24:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26088,"visibility":2,"id":37980}
  • Small_c {"media_folder_id":1463,"description":"c","asset_updated_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 13:23:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 13:23:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"C.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":29039,"visibility":2,"id":37979}
  • Small_bbb {"media_folder_id":1463,"description":"BBB","asset_updated_at":"2013/02/26 22:09:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 12:07:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","updated_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/26 22:10:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"BBB.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":383945,"visibility":2,"id":37978}
  • Small_a {"media_folder_id":1463,"description":"\u0e19\u0e21","asset_updated_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/01/30 12:04:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/30 12:04:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"A.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":157456,"visibility":2,"id":37977}
  • Small_imagescarxv7st {"media_folder_id":1463,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/12/07 21:45:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","updated_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/12/07 22:02:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"imagesCARXV7ST.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":37942,"visibility":2,"id":37139}
ขนาดย่อ: