นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cv_gacfruit {"description":"\u0e02\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35507,"deleted_at":null,"created_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CV_GACfruit.jpg","updated_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","modified_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","media_folder_id":1463,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":166325,"last_commented_at":null}
  • Small_1a {"description":"SEM","asset_updated_at":"2012/03/09 11:53:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34096,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/09 11:53:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1a.JPG","updated_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","modified_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","media_folder_id":1463,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":298280,"last_commented_at":null}
  • Small_myheart {"description":"SEM","asset_updated_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34093,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Myheart.jpg","updated_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","modified_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","media_folder_id":1463,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":734568,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: