นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > pattama.ar

No folder found
  • Small_cv_gacfruit {"media_folder_id":1463,"description":"\u0e02\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","updated_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"CV_GACfruit.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":166325,"visibility":2,"id":35507}
  • Small_1a {"media_folder_id":1463,"description":"SEM","asset_updated_at":"2012/03/09 11:53:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/09 11:53:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1a.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":298280,"visibility":2,"id":34096}
  • Small_myheart {"media_folder_id":1463,"description":"SEM","asset_updated_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Myheart.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":734568,"visibility":2,"id":34093}
Thumbnail Size: