นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cv_gacfruit {"created_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","asset_file_size":166325,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35507,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e02\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/03 13:35:48 +0700","asset_file_name":"CV_GACfruit.jpg","updated_at":"2012/08/03 14:01:26 +0700","media_folder_id":1463,"asset_processing":false}
  • Small_1a {"created_at":"2012/03/09 11:53:55 +0700","asset_file_size":298280,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34096,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"SEM","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/09 11:53:54 +0700","asset_file_name":"1a.JPG","updated_at":"2012/03/09 11:54:00 +0700","media_folder_id":1463,"asset_processing":false}
  • Small_myheart {"created_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","asset_file_size":734568,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34093,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"SEM","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/09 11:46:21 +0700","asset_file_name":"Myheart.jpg","updated_at":"2012/03/09 11:46:26 +0700","media_folder_id":1463,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: