นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > paweenuch.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_9999 {"description":"9999.jpg","asset_updated_at":"2016/06/21 15:41:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58289,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/21 15:41:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"9999.jpg","updated_at":"2016/06/21 15:41:08 +0700","modified_at":"2016/06/21 15:41:08 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":110520,"last_commented_at":null}
  • Small_img-6090327583 {"description":"img-6090327583.jpg","asset_updated_at":"2016/06/14 15:10:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58168,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/14 15:10:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"img-6090327583.jpg","updated_at":"2016/06/14 15:10:40 +0700","modified_at":"2016/06/14 15:10:40 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135037,"last_commented_at":null}
  • Small_img-6090327582 {"description":"img-6090327582.jpg","asset_updated_at":"2016/06/14 15:10:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58167,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/14 15:10:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"img-6090327582.jpg","updated_at":"2016/06/14 15:10:14 +0700","modified_at":"2016/06/14 15:10:14 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":153607,"last_commented_at":null}
  • Small_img-6090327581 {"description":"img-6090327581.jpg","asset_updated_at":"2016/06/14 15:08:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58166,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/14 15:08:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"img-6090327581.jpg","updated_at":"2016/06/14 15:08:58 +0700","modified_at":"2016/06/14 15:08:58 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":196228,"last_commented_at":null}
  • Small_z_10 {"description":"z_10.jpg","asset_updated_at":"2016/06/07 15:18:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58094,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 15:18:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"z_10.jpg","updated_at":"2016/06/07 15:18:07 +0700","modified_at":"2016/06/07 15:18:07 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":42297,"last_commented_at":null}
  • Small_prakad {"description":"prakad.jpg","asset_updated_at":"2016/05/31 08:44:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58003,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/31 08:44:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prakad.jpg","updated_at":"2016/05/31 08:44:22 +0700","modified_at":"2016/05/31 08:44:22 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31218,"last_commented_at":null}
  • Small_1151 {"description":"1151.jpg","asset_updated_at":"2016/05/23 15:14:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57921,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/23 15:14:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1151.jpg","updated_at":"2016/05/23 15:14:42 +0700","modified_at":"2016/05/23 15:14:42 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":148951,"last_commented_at":null}
  • Small_111 {"description":"111.jpg","asset_updated_at":"2016/05/04 15:52:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57725,"deleted_at":null,"created_at":"2016/05/04 15:52:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"111.jpg","updated_at":"2016/05/04 15:52:17 +0700","modified_at":"2016/05/04 15:52:17 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":142672,"last_commented_at":null}
  • {"description":"1114.pdf","asset_updated_at":"2016/04/27 16:42:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":57639,"deleted_at":null,"created_at":"2016/04/27 16:42:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1114.pdf","updated_at":"2016/04/27 16:42:42 +0700","modified_at":"2016/04/27 16:42:42 +0700","media_folder_id":856,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23376,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: