นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > penchan.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_app3 {"member_only_commentable":false,"description":"appl4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","asset_file_name":"app3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4349,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/15 11:34:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9806 {"member_only_commentable":false,"description":"home","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","asset_file_name":"9806.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199993,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/15 11:33:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_app2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eappl\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","asset_file_name":"app2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4060,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/15 11:33:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_app {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","asset_file_name":"app.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7741,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3988,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/15 11:32:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_pon1-bg29 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebv\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","asset_file_name":"pon1-bg29.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1325,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/02 12:21:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:52:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:52:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p002-b {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","asset_file_name":"P002-b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7480,"last_commented_at":"2011/07/16 06:05:24 +0700","commentable":true,"asset_file_size":176912,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/07/02 11:59:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:52:21 +0700","comment_counter":3,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 06:05:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_0018_(400_x_300) {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","asset_file_name":"100_0018_(400_x_300).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46129,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/06/20 11:37:32 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_0004_(400_x_300) {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","asset_file_name":"100_0004_(400_x_300).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35153,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/06/20 11:37:00 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_0004 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:45 +0700","asset_file_name":"100_0004.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2150583,"media_folder_id":708,"created_at":"2008/06/20 11:18:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: