นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > phaiwon.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_food_title1 {"description":"for heading","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2283,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/26 05:51:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"food_title1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:56:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:56:59 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46563,"last_commented_at":null}
  • Small_title2 {"description":"for heading","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2282,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/26 05:34:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"title2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:56:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:56:59 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38086,"last_commented_at":null}
  • Small_rice1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":775,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/25 16:09:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rice1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:37:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:08 +0700","media_folder_id":31,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41027,"last_commented_at":null}
  • Small_forbanner {"description":"for banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/15 18:12:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"forbanner.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":64477,"last_commented_at":null}
  • Small_title1 {"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/13 03:01:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"title1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36050,"last_commented_at":null}
  • Small_igstitle2 {"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/13 02:49:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"igstitle2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36124,"last_commented_at":null}
  • Small_2020764 {"description":"for background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/13 02:31:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2020764.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","media_folder_id":31,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3553,"last_commented_at":null}
  • Small_cartoon7 {"description":"\u003Cdiv\u003E\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07 blog\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/10 13:45:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cartoon7.gif","updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","media_folder_id":31,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2402,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: