นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > phatsuda.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"dd","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-71.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22628,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94245,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/05/03 16:27:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eend ID 49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:30 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-6.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110779,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/05/03 16:12:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"end ID49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:30 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-5.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103135,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/05/03 16:08:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eend 4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:58 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22197,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":358192,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/04/10 12:41:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"job","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","asset_file_name":"job-post.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111317,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/04/02 09:08:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"sing","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:14 +0700","asset_file_name":"sing1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21841,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":390929,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/03/17 11:42:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"end 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-3.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21837,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70253,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/03/17 09:50:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eend 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82713,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/03/17 09:49:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"end 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","asset_file_name":"Cer-End52-1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83032,"media_folder_id":211,"created_at":"2010/03/17 09:48:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: