นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > phiangphen.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_copy_(2)_of_copy_of_hnsc-pic1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","created_at":"2008/01/07 15:18:43 +0700","asset_file_name":"Copy_(2)_of_Copy_of_hnsc-pic1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2771,"deleted_at":null,"media_folder_id":373,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17","modified_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17292,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: