นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > phiangphen.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_copy_(2)_of_copy_of_hnsc-pic1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Copy_(2)_of_Copy_of_hnsc-pic1.JPG","created_at":"2008/01/07 15:18:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17","asset_file_size":17292,"modified_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","media_folder_id":373,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2771,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: