นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pilaiwan.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ไมค์ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e21\u0e04\u0e4c.jpg","created_at":"2009/09/18 15:22:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"14","asset_file_size":7151,"modified_at":"2011/06/01 16:35:34 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17307,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_อีดี้ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e35\u0e14\u0e35\u0e49.jpg","created_at":"2009/09/18 15:17:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e01","asset_file_size":10003,"modified_at":"2011/06/01 16:35:34 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17306,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_desperatehousewives {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"desperatehousewives.jpg","created_at":"2009/09/18 14:51:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sq","asset_file_size":28414,"modified_at":"2011/05/31 18:00:06 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17305,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1fd9ef1f1a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1fd9ef1f1a.jpg","created_at":"2009/09/18 13:28:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sde","asset_file_size":47642,"modified_at":"2011/05/31 18:00:06 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17304,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_css_series2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"css_series2.jpg","created_at":"2009/09/18 13:17:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wq","asset_file_size":54501,"modified_at":"2011/05/31 18:00:05 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17303,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_css_series1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"css_series1.jpg","created_at":"2009/09/18 12:55:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dw","asset_file_size":62741,"modified_at":"2011/05/31 18:00:05 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17302,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_css_series {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"css_series.jpg","created_at":"2009/09/18 12:38:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"se","asset_file_size":58232,"modified_at":"2011/05/31 18:00:04 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17301,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dsc02233 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC02233.JPG","created_at":"2008/12/24 00:44:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:51:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ji","asset_file_size":738773,"modified_at":"2011/05/31 16:51:39 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11909,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc02228 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC02228.JPG","created_at":"2008/12/24 00:43:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:51:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fji","asset_file_size":657113,"modified_at":"2011/05/31 16:51:38 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11908,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: