นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > pimpimon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fame1 {"modified_at":"2015/10/05 11:37:45 +0700","id":55047,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FAME1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:37:45 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21111","created_at":"2015/10/05 11:37:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:37:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91919}
  • Small_fame2 {"modified_at":"2015/10/05 11:36:28 +0700","id":55046,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FAME2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:36:28 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e212","created_at":"2015/10/05 11:36:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:36:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157039}
  • Small_fame4 {"modified_at":"2015/10/05 11:35:47 +0700","id":55045,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FAME4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:35:47 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e214","created_at":"2015/10/05 11:35:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:35:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91595}
  • Small_fame3 {"modified_at":"2015/10/05 11:35:01 +0700","id":55044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FAME3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:35:01 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2111","created_at":"2015/10/05 11:34:59 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:34:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62087}
  • Small_fame5 {"modified_at":"2015/10/05 11:33:54 +0700","id":55043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FAME5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:33:54 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e211","created_at":"2015/10/05 11:33:48 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:33:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98546}
  • Small_h2s5 {"modified_at":"2015/09/16 11:12:24 +0700","id":54836,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"H2S5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:12:24 +0700","media_folder_id":242,"description":"H2S5","created_at":"2015/09/16 11:12:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:12:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15278}
  • Small_h2s4 {"modified_at":"2015/09/16 11:10:52 +0700","id":54835,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"H2S4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:10:52 +0700","media_folder_id":242,"description":"H2S4","created_at":"2015/09/16 11:10:51 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:10:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8121}
  • Small_dscn0001 {"modified_at":"2015/09/16 11:08:56 +0700","id":54834,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCN0001.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:08:56 +0700","media_folder_id":242,"description":"H2S3","created_at":"2015/09/16 11:08:52 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:08:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":943931}
  • Small_dscn0004 {"modified_at":"2015/09/16 11:07:02 +0700","id":54833,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCN0004.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:07:02 +0700","media_folder_id":242,"description":"H2S2","created_at":"2015/09/16 11:07:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:07:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1034480}
ขนาดย่อ: