นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฮ.นกฮูกตาโต
Ico64
นาง พิรุณ ฉิมพลีศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > piroon.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img0044a {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28194,"deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:05:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG0044A.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:57 +0700","media_folder_id":337,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32743,"last_commented_at":null}
  • Small_a1 {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28193,"deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:04:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:56 +0700","media_folder_id":337,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47574,"last_commented_at":null}
  • Small_t2 {"description":"\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e071","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5758,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/16 01:42:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"t2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","media_folder_id":337,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":51875,"last_commented_at":null}
  • Small_11586067052 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5757,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/16 01:22:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11586067052.jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","media_folder_id":337,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34065,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: