นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pitikan.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lean1 {"modified_at":"2016/05/26 14:18:00 +0700","id":57946,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lean1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:18:00 +0700","media_folder_id":1107,"description":"Lean follow Up","created_at":"2016/05/26 14:17:57 +0700","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324926}
  • Small_lean2 {"modified_at":"2016/05/26 14:17:38 +0700","id":57945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lean2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:17:38 +0700","media_folder_id":1107,"description":"Lean follow Up","created_at":"2016/05/26 14:17:37 +0700","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":376244}
  • Small_lean3 {"modified_at":"2016/05/26 14:17:17 +0700","id":57944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lean3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:17:17 +0700","media_folder_id":1107,"description":"Lean follow Up","created_at":"2016/05/26 14:17:12 +0700","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":468750}
  • {"modified_at":"2013/06/28 10:13:58 +0700","id":40996,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Tipsforadvisor.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/28 10:13:58 +0700","media_folder_id":1107,"description":"Tips for Advisor","created_at":"2013/06/28 10:13:50 +0700","asset_updated_at":"2013/06/28 10:13:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113582}
  • Small_img_1598 {"modified_at":"2013/05/07 16:08:04 +0700","id":39753,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1598.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/07 16:08:04 +0700","media_folder_id":1107,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","created_at":"2013/05/07 16:08:00 +0700","asset_updated_at":"2013/05/07 16:08:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":622878}
  • Small_imagescatkk49d {"modified_at":"2011/05/31 19:36:19 +0700","id":27576,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"imagesCATKK49D.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:19 +0700","media_folder_id":1107,"description":"\u0e15\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/03/07 13:27:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5343}
  • Small_dscf0433 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:03 +0700","id":23374,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0433.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:03 +0700","media_folder_id":1107,"description":"\u003Cp\u003Epsu trang competency4\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/15 22:20:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":821598}
  • Small_dscf0425 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:02 +0700","id":23373,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0425.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:02 +0700","media_folder_id":1107,"description":"psu trang competency3","created_at":"2010/06/15 22:20:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":827621}
  • Small_dscf0400 {"modified_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","id":23372,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0400.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","media_folder_id":1107,"description":"\u003Cp\u003Epsu trang competency2\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/15 22:19:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":829488}
ขนาดย่อ: