นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pitikan.j

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_lean1 {"member_only_commentable":false,"description":"Lean follow Up","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:57 +0700","asset_file_name":"Lean1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":324926,"media_folder_id":1107,"created_at":"2016/05/26 14:17:57 +0700","modified_at":"2016/05/26 14:18:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_lean2 {"member_only_commentable":false,"description":"Lean follow Up","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:37 +0700","asset_file_name":"Lean2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":376244,"media_folder_id":1107,"created_at":"2016/05/26 14:17:37 +0700","modified_at":"2016/05/26 14:17:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_lean3 {"member_only_commentable":false,"description":"Lean follow Up","asset_updated_at":"2016/05/26 14:17:12 +0700","asset_file_name":"Lean3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468750,"media_folder_id":1107,"created_at":"2016/05/26 14:17:12 +0700","modified_at":"2016/05/26 14:17:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/26 14:17:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Tips for Advisor","asset_updated_at":"2013/06/28 10:13:50 +0700","asset_file_name":"Tipsforadvisor.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":40996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113582,"media_folder_id":1107,"created_at":"2013/06/28 10:13:50 +0700","modified_at":"2013/06/28 10:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/28 10:13:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_1598 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2013/05/07 16:08:00 +0700","asset_file_name":"IMG_1598.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39753,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":622878,"media_folder_id":1107,"created_at":"2013/05/07 16:08:00 +0700","modified_at":"2013/05/07 16:08:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/07 16:08:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_imagescatkk49d {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:03 +0700","asset_file_name":"imagesCATKK49D.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27576,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5343,"media_folder_id":1107,"created_at":"2011/03/07 13:27:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf0433 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Epsu trang competency4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","asset_file_name":"DSCF0433.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":821598,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/06/15 22:20:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf0425 {"member_only_commentable":false,"description":"psu trang competency3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","asset_file_name":"DSCF0425.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":827621,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/06/15 22:20:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf0400 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Epsu trang competency2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:54 +0700","asset_file_name":"DSCF0400.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":829488,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/06/15 22:19:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf0397 {"member_only_commentable":false,"description":"psu trang competency1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","asset_file_name":"DSCF0397.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":805563,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/06/15 22:18:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Competency \u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 \u0e17\u0e33\u0e44\u0e21 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:30 +0700","asset_file_name":"Competency_What_Why_How.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":20462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":975360,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/01/28 16:39:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 Work shop: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e23\u0e23\u0e16\u0e19\u0e30 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e13 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:47 +0700","asset_file_name":"competency___\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07_workshop.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":20425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112128,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/01/28 09:28:24 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:39:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_hand {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:28 +0700","asset_file_name":"hand.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89689,"media_folder_id":1107,"created_at":"2010/01/28 09:14:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: