นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pitikan.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf0397 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","id":23371,"media_folder_id":1107,"commentable":true,"asset_file_name":"DSCF0397.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/06/15 22:18:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:11:59 +0700","description":"psu trang competency1","asset_file_size":805563}
  • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:30 +0700","id":20462,"media_folder_id":1107,"commentable":true,"asset_file_name":"Competency_What_Why_How.ppt","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/01/28 16:39:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:13 +0700","description":"Competency \u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 \u0e17\u0e33\u0e44\u0e21 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23","asset_file_size":975360}
  • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:47 +0700","id":20425,"media_folder_id":1107,"commentable":true,"asset_file_name":"competency___\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07_workshop.ppt","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/01/28 09:28:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:39:05 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 Work shop: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e23\u0e23\u0e16\u0e19\u0e30 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e13 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":112128}
  • Small_hand {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:28 +0700","id":20414,"media_folder_id":1107,"commentable":true,"asset_file_name":"hand.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/01/28 09:14:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:41:05 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_file_size":89689}
ขนาดย่อ: