นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sting_mo_mangrove {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sting_mo_mangrove.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"stingmo mangrove","created_at":"2010/03/16 16:51:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","id":21831,"asset_file_size":3412766}
  • Small_rachaprapa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachaprapa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e0a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32","created_at":"2010/03/11 13:24:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","id":21568,"asset_file_size":639534}
  • Small_yahoo3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yahoo3.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","id":21269,"asset_file_size":121122}
  • Small_yahoo2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yahoo2.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:49:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","id":21268,"asset_file_size":49718}
  • Small_yahoo1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"yahoo1.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:48:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","id":21267,"asset_file_size":14714}
  • Small_google2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"google2.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:47:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","id":21266,"asset_file_size":77161}
  • Small_google1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"google1.PNG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"Google image","created_at":"2010/02/26 13:46:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","id":21265,"asset_file_size":142243}
  • Small_lo_(2) {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"LO_(2).png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ELO\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/16 23:56:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","id":12239,"asset_file_size":250904}
  • Small_km_(2)_(2) {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"KM_(2)_(2).png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":409,"visibility":null,"description":"KM","created_at":"2009/01/16 23:55:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","id":12238,"asset_file_size":483949}
ขนาดย่อ: