นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_sting_mo_mangrove {"member_only_commentable":false,"description":"stingmo mangrove","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","asset_file_name":"sting_mo_mangrove.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3412766,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/03/16 16:51:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rachaprapa {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e0a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:56 +0700","asset_file_name":"rachaprapa.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":639534,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/03/11 13:24:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_yahoo3 {"member_only_commentable":false,"description":"google image","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","asset_file_name":"yahoo3.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":21269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121122,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/02/26 13:50:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_yahoo2 {"member_only_commentable":false,"description":"google image","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","asset_file_name":"yahoo2.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":21268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49718,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/02/26 13:49:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_yahoo1 {"member_only_commentable":false,"description":"google image","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"yahoo1.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":21267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14714,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/02/26 13:48:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_google2 {"member_only_commentable":false,"description":"google image","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"google2.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":21266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77161,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/02/26 13:47:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_google1 {"member_only_commentable":false,"description":"Google image","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"google1.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":21265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142243,"media_folder_id":409,"created_at":"2010/02/26 13:46:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_lo_(2) {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ELO\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","asset_file_name":"LO_(2).png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":12239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250904,"media_folder_id":409,"created_at":"2009/01/16 23:56:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_km_(2)_(2) {"member_only_commentable":false,"description":"KM","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","asset_file_name":"KM_(2)_(2).png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":12238,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":483949,"media_folder_id":409,"created_at":"2009/01/16 23:55:29 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","asset_file_name":"Revenucode.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":12005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4225613,"media_folder_id":409,"created_at":"2009/01/05 14:01:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EPN_REPORTDATE_2007.pdf\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Eon desktop\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","asset_file_name":"PN_REPORTDATE_2007.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":11965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11250826,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/12/26 10:29:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin08.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":841857,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:48:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin07.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":848952,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:47:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin06.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":859572,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:46:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":815586,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:45:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin04.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":845038,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:44:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin03.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":802252,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:43:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":867242,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:43:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kathin01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":848295,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:41:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_theme_chinesegreen {"member_only_commentable":false,"description":"theme_chinesegreen","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"theme_chinesegreen.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":10796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115386,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/11/04 22:13:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step19_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step19_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10518,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":225218,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:18:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step18_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step18_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10517,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:18:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step17_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step17_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10516,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:18:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step16_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step16_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:18:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step15_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step15_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10514,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:17:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step14_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step14_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10513,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:17:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step13_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_file_name":"Step13_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10512,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:17:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step12_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_file_name":"Step12_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129654,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:15:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step11_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_file_name":"Step11_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10510,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:15:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step10_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step10_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step09_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step09_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10493,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step08_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step08_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step07install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step07_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step06_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step06_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step05_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step05_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Step04_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step04_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:39:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: