นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sting_mo_mangrove {"modified_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","id":21831,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sting_mo_mangrove.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","media_folder_id":409,"description":"stingmo mangrove","created_at":"2010/03/16 16:51:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3412766}
 • Tiny_rachaprapa {"modified_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","id":21568,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rachaprapa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e40\u0e02\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e0a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32","created_at":"2010/03/11 13:24:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":639534}
 • Tiny_yahoo3 {"modified_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","id":21269,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yahoo3.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","media_folder_id":409,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:50:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121122}
 • Tiny_yahoo2 {"modified_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","id":21268,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yahoo2.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","media_folder_id":409,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49718}
 • Tiny_yahoo1 {"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","id":21267,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yahoo1.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","media_folder_id":409,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:48:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14714}
 • Tiny_google2 {"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","id":21266,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google2.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","media_folder_id":409,"description":"google image","created_at":"2010/02/26 13:47:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77161}
 • Tiny_google1 {"modified_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","id":21265,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google1.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","media_folder_id":409,"description":"Google image","created_at":"2010/02/26 13:46:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142243}
 • Tiny_lo_(2) {"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","id":12239,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LO_(2).png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u003Cp\u003ELO\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/16 23:56:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":250904}
 • Tiny_km_(2)_(2) {"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","id":12238,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KM_(2)_(2).png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","media_folder_id":409,"description":"KM","created_at":"2009/01/16 23:55:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":483949}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","id":12005,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-rar","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Revenucode.rar","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/05 14:01:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4225613}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","id":11965,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PN_REPORTDATE_2007.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u003Cp\u003EPN_REPORTDATE_2007.pdf\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Eon desktop\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/26 10:29:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11250826}
 • Tiny_kathin08 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","id":10804,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin08.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:48:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":841857}
 • Tiny_kathin07 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","id":10803,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin07.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:47:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":848952}
 • Tiny_kathin06 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","id":10802,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin06.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:46:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":859572}
 • Tiny_kathin05 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","id":10801,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:45:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":815586}
 • Tiny_kathin04 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","id":10800,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin04.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:44:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":845038}
 • Tiny_kathin03 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","id":10799,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin03.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:43:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":802252}
 • Tiny_kathin02 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","id":10798,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin02.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:43:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":867242}
 • Tiny_kathin01 {"modified_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","id":10797,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kathin01.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","created_at":"2008/11/04 22:41:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":848295}
 • Tiny_theme_chinesegreen {"modified_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","id":10796,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"theme_chinesegreen.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","media_folder_id":409,"description":"theme_chinesegreen","created_at":"2008/11/04 22:13:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115386}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","id":10518,"commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step19_access.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step19_access","created_at":"2008/10/29 13:18:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225218}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","id":10517,"commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step18_access.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step18_access","created_at":"2008/10/29 13:18:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378054}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","id":10516,"commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step17_access.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step17_access","created_at":"2008/10/29 13:18:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378054}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","id":10515,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step16_access.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step16_access","created_at":"2008/10/29 13:18:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378054}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","id":10514,"commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step15_access.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step15_access","created_at":"2008/10/29 13:17:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378054}
ขนาดย่อ: