นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sting_mo_mangrove {"created_at":"2010/03/16 16:51:34 +0700","asset_file_size":3412766,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21831,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"stingmo mangrove","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","asset_file_name":"sting_mo_mangrove.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:58:13 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_rachaprapa {"created_at":"2010/03/11 13:24:07 +0700","asset_file_size":639534,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21568,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e02\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e0a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e20\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:56 +0700","asset_file_name":"rachaprapa.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:54:45 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_yahoo3 {"created_at":"2010/02/26 13:50:46 +0700","asset_file_size":121122,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21269,"asset_content_type":"image/png","description":"google image","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","asset_file_name":"yahoo3.PNG","updated_at":"2011/05/31 18:51:35 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_yahoo2 {"created_at":"2010/02/26 13:49:51 +0700","asset_file_size":49718,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21268,"asset_content_type":"image/png","description":"google image","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:34 +0700","asset_file_name":"yahoo2.PNG","updated_at":"2011/05/31 18:51:34 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_yahoo1 {"created_at":"2010/02/26 13:48:55 +0700","asset_file_size":14714,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21267,"asset_content_type":"image/png","description":"google image","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"yahoo1.PNG","updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_google2 {"created_at":"2010/02/26 13:47:55 +0700","asset_file_size":77161,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21266,"asset_content_type":"image/png","description":"google image","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"google2.PNG","updated_at":"2011/05/31 18:51:33 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_google1 {"created_at":"2010/02/26 13:46:34 +0700","asset_file_size":142243,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21265,"asset_content_type":"image/png","description":"Google image","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:33 +0700","asset_file_name":"google1.PNG","updated_at":"2011/05/31 18:51:32 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_lo_(2) {"created_at":"2009/01/16 23:56:18 +0700","asset_file_size":250904,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12239,"asset_content_type":"image/png","description":"\u003Cp\u003ELO\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","asset_file_name":"LO_(2).png","updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_km_(2)_(2) {"created_at":"2009/01/16 23:55:29 +0700","asset_file_size":483949,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12238,"asset_content_type":"image/png","description":"KM","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","asset_file_name":"KM_(2)_(2).png","updated_at":"2011/06/01 15:54:37 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2009/01/05 14:01:49 +0700","asset_file_size":4225613,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12005,"asset_content_type":"application/x-rar","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","asset_file_name":"Revenucode.rar","updated_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/12/26 10:29:33 +0700","asset_file_size":11250826,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":11965,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u003Cp\u003EPN_REPORTDATE_2007.pdf\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Eon desktop\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","asset_file_name":"PN_REPORTDATE_2007.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin08 {"created_at":"2008/11/04 22:48:10 +0700","asset_file_size":841857,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10804,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin08.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin07 {"created_at":"2008/11/04 22:47:29 +0700","asset_file_size":848952,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10803,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin07.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin06 {"created_at":"2008/11/04 22:46:41 +0700","asset_file_size":859572,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10802,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin06.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin05 {"created_at":"2008/11/04 22:45:58 +0700","asset_file_size":815586,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10801,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin05.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin04 {"created_at":"2008/11/04 22:44:39 +0700","asset_file_size":845038,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10800,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin04.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin03 {"created_at":"2008/11/04 22:43:58 +0700","asset_file_size":802252,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10799,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin03.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin02 {"created_at":"2008/11/04 22:43:12 +0700","asset_file_size":867242,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10798,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin02.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_kathin01 {"created_at":"2008/11/04 22:41:24 +0700","asset_file_size":848295,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10797,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"kathin01.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • Tiny_theme_chinesegreen {"created_at":"2008/11/04 22:13:28 +0700","asset_file_size":115386,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10796,"asset_content_type":"image/png","description":"theme_chinesegreen","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_file_name":"theme_chinesegreen.png","updated_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/10/29 13:18:55 +0700","asset_file_size":225218,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10518,"asset_content_type":"image/bmp","description":"Step19_access","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step19_access.bmp","updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/10/29 13:18:38 +0700","asset_file_size":378054,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10517,"asset_content_type":"image/bmp","description":"Step18_access","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step18_access.bmp","updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/10/29 13:18:24 +0700","asset_file_size":378054,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10516,"asset_content_type":"image/bmp","description":"Step17_access","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step17_access.bmp","updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/10/29 13:18:06 +0700","asset_file_size":378054,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10515,"asset_content_type":"image/bmp","description":"Step16_access","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step16_access.bmp","updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/10/29 13:17:50 +0700","asset_file_size":378054,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":10514,"asset_content_type":"image/bmp","description":"Step15_access","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_file_name":"Step15_access.bmp","updated_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","media_folder_id":409,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: