นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-rar","asset_file_name":"Revenucode.rar","created_at":"2009/01/05 14:01:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/p\u003E","asset_file_size":4225613,"modified_at":"2011/05/31 16:53:10 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12005,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PN_REPORTDATE_2007.pdf","created_at":"2008/12/26 10:29:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPN_REPORTDATE_2007.pdf\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Eon desktop\u003C/p\u003E","asset_file_size":11250826,"modified_at":"2011/05/31 16:52:47 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11965,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin08.png","created_at":"2008/11/04 22:48:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":841857,"modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10804,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin07.png","created_at":"2008/11/04 22:47:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":848952,"modified_at":"2011/05/31 16:35:17 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10803,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin06.png","created_at":"2008/11/04 22:46:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":859572,"modified_at":"2011/05/31 16:35:16 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10802,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin05.png","created_at":"2008/11/04 22:45:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":815586,"modified_at":"2011/05/31 16:35:15 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10801,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin04.png","created_at":"2008/11/04 22:44:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":845038,"modified_at":"2011/05/31 16:35:14 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10800,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin03.png","created_at":"2008/11/04 22:43:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":802252,"modified_at":"2011/05/31 16:35:13 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10799,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kathin02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin02.png","created_at":"2008/11/04 22:43:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":867242,"modified_at":"2011/05/31 16:35:12 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10798,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: