นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","id":10487,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step03_install.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step03_install","created_at":"2008/10/28 16:38:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378054}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","id":10485,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step02_install.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","media_folder_id":409,"description":"Step02_install","created_at":"2008/10/28 13:34:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":594270}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:29:47 +0700","id":10484,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Step01_setup.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:47 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e1f\u0e23\u0e35\u0e23\u0e34\u0e1e","created_at":"2008/10/28 13:30:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1851435}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","id":10166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fundcode2552.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e34\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2552","created_at":"2008/10/14 10:44:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":869874}
 • Ico64_img_2286 {"modified_at":"2011/05/31 15:31:54 +0700","id":5469,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/05/26 09:32:50 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2286.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:54 +0700","media_folder_id":409,"description":"Kaoplaidam2","created_at":"2008/03/25 20:14:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3002052}
 • Ico64_img_2285 {"modified_at":"2011/05/31 15:31:50 +0700","id":5468,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2285.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:50 +0700","media_folder_id":409,"description":"Kaoplaidam1","created_at":"2008/03/25 20:13:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2978347}
 • Ico64_diss_salary {"modified_at":"2011/05/31 15:19:04 +0700","id":4366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"diss_Salary.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:04 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","created_at":"2008/02/15 12:53:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170195}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:24 +0700","id":4298,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/08/20 12:52:29 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1e\u0e15\u0e2a_Rate.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:24 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19\u0e1e.\u0e15.\u0e2a.","created_at":"2008/02/13 11:14:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":173095}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","id":4297,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Special_Area_2551.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 \u0e1e.\u0e28.2551 \u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 \u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2008/02/13 11:03:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27587}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","id":4153,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ErrorandEdit.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","created_at":"2008/02/08 10:57:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87346}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","id":4121,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Error.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19 \u0e1a\u0e2a01","created_at":"2008/02/07 13:11:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52703}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","id":3949,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35GFMIS_V28(\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22).xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 28 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49(\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14 4)\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22(\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14 5)\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 10:41:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":430592}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","id":3948,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35GFMIS_V27.4.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 ","created_at":"2008/02/05 10:36:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1007104}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:35:22 +0700","id":3455,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1a\u0e2a01.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:22 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e1a\u0e2a01 version 1.07","created_at":"2008/01/24 10:12:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58880}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:17 +0700","id":3453,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GFMIS_Fund.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:17 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","created_at":"2008/01/24 10:07:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20348}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:14 +0700","id":3452,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GFMIS_FundCentre2008.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:14 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 \u0e1b\u0e35 2551","created_at":"2008/01/24 09:48:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66490}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:08 +0700","id":3451,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GFMIS_Functional.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:08 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","created_at":"2008/01/24 09:46:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24193}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","id":3450,"commentable":true,"asset_content_type":"image/x-ico","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Floppy2.ico","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"Floppy","created_at":"2008/01/24 09:30:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":161862}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","id":3449,"commentable":true,"asset_content_type":"image/x-ico","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Globe.ico","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","media_folder_id":409,"description":"Globe","created_at":"2008/01/24 09:26:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":161862}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:01 +0700","id":3447,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GFMIS_UNITS.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:01 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e31\u0e1a","created_at":"2008/01/24 09:16:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56676}
 • Ico64_fundcode {"modified_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","id":2227,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FundCode.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","created_at":"2007/12/25 13:07:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48987}
 • Ico64_fundstructure {"modified_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","id":2226,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FundStructure.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","created_at":"2007/12/25 13:04:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48987}
 • Ico64_fundcenterstructure {"modified_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","id":2027,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FundCenterStructure.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13","created_at":"2007/12/20 19:06:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107547}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","id":1448,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"VendorSearch.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","media_folder_id":409,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e35\u0e2a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e02\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a GFMIS","created_at":"2007/12/10 14:10:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67598}
ขนาดย่อ: