นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kathin01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kathin01.png","created_at":"2008/11/04 22:41:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e10\u0e34\u0e1951","asset_file_size":848295,"modified_at":"2011/05/31 16:35:11 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10797,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_theme_chinesegreen {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"theme_chinesegreen.png","created_at":"2008/11/04 22:13:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"theme_chinesegreen","asset_file_size":115386,"modified_at":"2011/05/31 16:35:10 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10796,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step19_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:18:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step19_access","asset_file_size":225218,"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10518,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step18_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:18:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step18_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:30:02 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10517,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step17_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:18:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step17_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10516,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step16_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:18:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step16_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:30:01 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10515,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step15_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:17:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step15_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:30:00 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10514,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step14_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:17:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step14_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10513,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step13_access.bmp","created_at":"2008/10/29 13:17:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step13_access","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:29:59 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10512,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: