นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > piyanat.p

No folder found
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step12_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_file_name":"Step12_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129654,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:15:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step11_access","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_file_name":"Step11_access.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10510,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/29 13:15:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step10_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step10_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step09_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step09_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10493,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step08_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step08_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:44:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step07install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step07_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step06_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step06_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step05_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step05_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:40:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Step04_install","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_file_name":"Step04_install.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":10488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378054,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/10/28 16:39:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: