นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step03_install.bmp","created_at":"2008/10/28 16:38:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step03_install","asset_file_size":378054,"modified_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10487,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Step02_install.bmp","created_at":"2008/10/28 13:34:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Step02_install","asset_file_size":594270,"modified_at":"2011/05/31 16:29:48 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10485,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Step01_setup.zip","created_at":"2008/10/28 13:30:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e23\u0e35\u0e23\u0e34\u0e1e","asset_file_size":1851435,"modified_at":"2011/05/31 16:29:47 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10484,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Fundcode2552.bmp","created_at":"2008/10/14 10:44:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e34\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2552","asset_file_size":869874,"modified_at":"2011/05/31 16:25:33 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10166,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_2286 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2286.JPG","created_at":"2008/03/25 20:14:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/05/26 09:32:50 +0700","description":"Kaoplaidam2","asset_file_size":3002052,"modified_at":"2011/05/31 15:31:54 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5469,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_img_2285 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2285.JPG","created_at":"2008/03/25 20:13:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kaoplaidam1","asset_file_size":2978347,"modified_at":"2011/05/31 15:31:50 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5468,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_diss_salary {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"diss_Salary.JPG","created_at":"2008/02/15 12:53:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","asset_file_size":170195,"modified_at":"2011/05/31 15:19:04 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e1e\u0e15\u0e2a_Rate.pdf","created_at":"2008/02/13 11:14:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/08/20 12:52:29 +0700","description":"\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19\u0e1e.\u0e15.\u0e2a.","asset_file_size":173095,"modified_at":"2011/06/01 15:36:24 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4298,"comment_counter":2,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Special_Area_2551.pdf","created_at":"2008/02/13 11:03:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 \u0e1e.\u0e28.2551 \u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 \u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":27587,"modified_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","media_folder_id":409,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4297,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: