นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","created_at":"2008/02/08 10:57:36 +0700","asset_file_name":"ErrorandEdit.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4153,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","modified_at":"2011/05/31 15:17:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":87346,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","created_at":"2008/02/07 13:11:46 +0700","asset_file_name":"Error.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":4121,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19 \u0e1a\u0e2a01","modified_at":"2011/05/31 15:16:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":52703,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","created_at":"2008/02/05 10:41:38 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35GFMIS_V28(\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22).xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3949,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 28 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49(\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14 4)\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22(\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14 5)\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":430592,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","created_at":"2008/02/05 10:36:21 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35GFMIS_V27.4.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3948,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 ","modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1007104,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:53 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:35:22 +0700","created_at":"2008/01/24 10:12:54 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2a01.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3455,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e2a01 version 1.07","modified_at":"2011/06/01 15:35:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":58880,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:10:17 +0700","created_at":"2008/01/24 10:07:12 +0700","asset_file_name":"GFMIS_Fund.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3453,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","modified_at":"2011/05/31 15:10:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":20348,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:10:14 +0700","created_at":"2008/01/24 09:48:28 +0700","asset_file_name":"GFMIS_FundCentre2008.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3452,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 \u0e1b\u0e35 2551","modified_at":"2011/05/31 15:10:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":66490,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:10:08 +0700","created_at":"2008/01/24 09:46:17 +0700","asset_file_name":"GFMIS_Functional.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3451,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","modified_at":"2011/05/31 15:10:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":24193,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","created_at":"2008/01/24 09:30:39 +0700","asset_file_name":"Floppy2.ico","asset_content_type":"image/x-ico","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3450,"deleted_at":null,"media_folder_id":409,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Floppy","modified_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":161862,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: