นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > piyanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Globe","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","asset_file_name":"Globe.ico","asset_content_type":"image/x-ico","member_only_readable":false,"id":3449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161862,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/01/24 09:26:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:35 +0700","asset_file_name":"GFMIS_UNITS.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":3447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56676,"media_folder_id":409,"created_at":"2008/01/24 09:16:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_fundcode {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","asset_file_name":"FundCode.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48987,"media_folder_id":409,"created_at":"2007/12/25 13:07:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_fundstructure {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","asset_file_name":"FundStructure.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48987,"media_folder_id":409,"created_at":"2007/12/25 13:04:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_fundcenterstructure {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","asset_file_name":"FundCenterStructure.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107547,"media_folder_id":409,"created_at":"2007/12/20 19:06:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e35\u0e2a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e02\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a GFMIS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:52 +0700","asset_file_name":"VendorSearch.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67598,"media_folder_id":409,"created_at":"2007/12/10 14:10:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: