นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > plaern.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_05goat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05goat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"05goat","created_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","id":52448,"asset_file_size":71827}
  • Small_04swine {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"04swine.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"04swome","created_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","id":52447,"asset_file_size":44697}
  • Small_03poultry {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03poultry.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"03poultry","created_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","id":52446,"asset_file_size":69210}
  • Small_02cattle {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"02cattle.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"02cattle","created_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","id":52445,"asset_file_size":55135}
  • Small_01laboratory {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01laboratory.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"01laboratory","created_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","id":52444,"asset_file_size":55457}
  • Small_taivan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taivan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"taivan","created_at":"2015/03/31 15:40:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/31 15:40:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","id":51804,"asset_file_size":34217}
  • Small_img_2873 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2873.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e357","created_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","id":51672,"asset_file_size":217482}
  • Small_img_2826 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2826.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e356","created_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","id":51671,"asset_file_size":205924}
  • Small_img_2787 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2787.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1234,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e355","created_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","id":51670,"asset_file_size":228716}
ขนาดย่อ: