นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > plaern.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_05goat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05goat.jpg","created_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"05goat","asset_file_size":71827,"modified_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52448,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_04swine {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"04swine.jpg","created_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"04swome","asset_file_size":44697,"modified_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52447,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_03poultry {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03poultry.jpg","created_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"03poultry","asset_file_size":69210,"modified_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52446,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_02cattle {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"02cattle.jpg","created_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02cattle","asset_file_size":55135,"modified_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52445,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_01laboratory {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01laboratory.jpg","created_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"01laboratory","asset_file_size":55457,"modified_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_taivan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taivan.jpg","created_at":"2015/03/31 15:40:24 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 15:40:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"taivan","asset_file_size":34217,"modified_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51804,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2873 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2873.JPG","created_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e357","asset_file_size":217482,"modified_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51672,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2826 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2826.JPG","created_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e356","asset_file_size":205924,"modified_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51671,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2787 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2787.JPG","created_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e355","asset_file_size":228716,"modified_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51670,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2780 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2780.JPG","created_at":"2015/03/23 14:29:39 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:29:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e354","asset_file_size":407340,"modified_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51669,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2669 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2669.JPG","created_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e353","asset_file_size":172286,"modified_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51668,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2620 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2620.JPG","created_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e352","asset_file_size":484131,"modified_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51667,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_2477 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2477.JPG","created_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e351","asset_file_size":226792,"modified_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51666,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kurupan1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kurupan1.jpg","created_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kurupan1","asset_file_size":19773,"modified_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48826,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05.jpg","created_at":"2010/01/22 16:13:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"05","asset_file_size":46517,"modified_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10.jpg","created_at":"2010/01/22 16:12:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"10","asset_file_size":49779,"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"09.jpg","created_at":"2010/01/22 16:12:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"09","asset_file_size":51687,"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20242,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"08.jpg","created_at":"2010/01/22 16:11:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"08","asset_file_size":60178,"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20241,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"07.jpg","created_at":"2010/01/22 16:11:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"07","asset_file_size":54397,"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20240,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"06.jpg","created_at":"2010/01/22 16:10:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"06","asset_file_size":45468,"modified_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20239,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"04.jpg","created_at":"2010/01/22 16:09:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"04","asset_file_size":46612,"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20238,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03.JPG","created_at":"2010/01/22 16:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"03","asset_file_size":42682,"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20237,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"02.jpg","created_at":"2010/01/22 16:08:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"02","asset_file_size":51850,"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20236,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01.jpg","created_at":"2010/01/22 16:08:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"01","asset_file_size":44806,"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20235,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf0689_(custom) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0689_(Custom).jpg","created_at":"2010/01/21 10:14:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":59906,"modified_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20209,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf0688_(custom) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0688_(Custom).JPG","created_at":"2010/01/21 09:55:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E","asset_file_size":42731,"modified_at":"2011/06/01 16:38:53 +0700","media_folder_id":1234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20208,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: